فایل های دسته بندی محیط زیست - صفحه 1

لایه اوزون چیست؟

تحقیق در مورد لایه اوزون

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه حجم مایع داخل مخزن استوانه ای افقی

برنامه اکسل طراحی شده به منظور محاسبه حجم مایع درون مخازن افقی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل محاسبه کلر مورد نیاز

برنامه اکسل طراحی شده به منظور محاسبه مقدار کلر مورد نیاز مخزن

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه میزان جریان (دبی) هیپوکلریناتور قطره ای

برنامه اکسل طراحی شده به منظور محاسبه میزان جریان (دبی) هیپوکلریناتور قطره ای برای گندزایی و یا کلرزنی مخازن و جریانات آبی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تولید انرژی از زیست‌توده‌ها - فناوری‌های تبدیل

استفاده از زیست‌توده ‌ برای تولید انرژی، اساس توسعه‌ی تمدن بوده است. اخیرا فشارها بر روی محیط زیست جهانی منجر به افزایش درخواست برای استفاده از منابع انرژی تجدید‌پذیر به جای سوخت‌های فسیلی شده است.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی ایزوترم ها (غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی ایزوترمهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی سینتیک ها (غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی سینتیکهای درجه اول کاذب، درجه دوم کاذب و الوویچ

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی و غیر خطی ایزوترم ها (غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی و غیر خطی ایزوتم های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس متغیر غلظت

قیمت : 135,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیک ها (غیر آموزشی)

برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیکهای درجه اول، درجه دوم کاذب و الوویچ

قیمت : 135,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی